لیست اخبار صفحه :1
جلسه آموزشی آنلاین برای ثبت اطلاعات کارانه پرستاری برای تبادل اطلاعات با سامانه کارآمد وزارت بهداشت روز یکشنبه مورخ 1402/09/12 از ساعت 10 لغایت 11:30 برگزار شد.
برگزاری جلسه آموزشی آنلاین ثبت اطلاعات کارانه پرستاری برای تبادل اطلاعات با سامانه کارآمد

جلسه آموزشی آنلاین برای ثبت اطلاعات کارانه پرستاری برای تبادل اطلاعات با سامانه کارآمد وزارت بهداشت روز یکشنبه مورخ 1402/09/12 از ساعت 10 لغایت 11:30 برگزار شد.

جلسه‌ آموزشی با عنوان ثبت اطلاعات کارانه پرستاری برای تبادل اطلاعات با سامانه کارآمد وزارت بهداشت روز یکشنبه مورخ1402/09/12 از ساعت 10 لغایت 11:30 به صورت آنلاین برگزار شد.

جلسه‌ای تحت عنوان رونمایی از سامانه هوشمند سلامت روان (سهر) روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 از ساعت 10 الی 11:30 برگزار شد.
جلسه رونمایی از سامانه هوشمند سلامت روان (سهر)

جلسه‌ای تحت عنوان رونمایی از سامانه هوشمند سلامت روان (سهر) روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 از ساعت 10 الی 11:30 برگزار شد.

جلسه‌ای تحت عنوان رونمایی از سامانه هوشمند سلامت روان (سهر) روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 از ساعت 10 الی 11:30 برای شناسایی دانشجویان پرخطر در سالن جلسات طبقه هفتم ستاد مرکزی برگزار شد .

رویداد ملی هوش مصنوعی و سلامت برگزار شد.
رویداد ملی هوش مصنوعی و سلامت برگزار شد.

رویداد ملی هوش مصنوعی و سلامت برگزار شد.

رویداد ملی هوش مصنوعی و سلامت، با حضور دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای ملی در سالن اجلاس سران در تاریخ 1402/08/24 از ساعت 8 الی 13 برگزار شد.

رویداد هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خود مراقبتی بیمار
رویداد هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خود مراقبتی بیمار

رویداد هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خود مراقبتی بیمار

رویداد هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خود مراقبتی بیمار در تاریخ 1402/08/17 از ساعت 13:30 الی 20 در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی برگزار شد.

رویداد دانشگاهی هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خودمراقبتی بیمار در 17 آبان ماه 1402
رویداد دانشگاهی هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خودمراقبتی بیمار در 17 آبان ماه 1402

رویداد دانشگاهی هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خودمراقبتی بیمار در 17 آبان ماه 1402

رویداد دانشگاهی هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خودمراقبتی بیمار در 17 آبان ماه 1402 از ساعت 13:30 الی 18 در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

برگزاری ورکشاپ تخصصی سرور و استوریج DellEMC در سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزاری ورکشاپ تخصصی سرور و استوریج DellEMC در سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری ورکشاپ تخصصی سرور و استوریج DellEMC در سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران

ورکشاپ تخصصی یک‌روزه با عنوان سرور و استوریچ DELLEMC در تاریخ 1402/7/22 از ساعت 13:30 الی 17 در مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید .

برگزاری جلسه ای در خصوص پیاده‌سازی بسته‌های خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج در سامانه‌های HIS بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزاری جلسه ای در خصوص پیاده‌سازی بسته‌های خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج در سامانه‌های HIS بیمارستان‌ها

برگزاری جلسه ای در خصوص پیاده‌سازی بسته‌های خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج در سامانه‌های HIS بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه مشترک بین همکاران IT دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح استان تهران، ادارات کل بیمه استان تهران و نمایندگان شرکت‌های سامانه HIS با هدف هماهنگی بیشتر در پیاده‌سازی بسته‌های خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج در سامانه‌های HIS بیمارستان‌ها روز یکشنبه 16/07/1402 از ساعت 13:30 الی 15:30 در سالن کنفرانس مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

Template settings