لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه کارگروه بررسی و صحت سنجی داده‌های داشبوردها و مغایرت‌گیری با گزارش‌های HIS
برگزاری جلسه کارگروه بررسی و صحت سنجی داده‌های داشبوردها و مغایرت‌گیری با گزارش‌های HIS

برگزاری جلسه کارگروه بررسی و صحت سنجی داده‌های داشبوردها و مغایرت‌گیری با گزارش‌های HIS

با توجه به اهمیت وضعیت آماری شاخص‌های بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران و درآمدهای مالی در روند تصمیم‌گیری‌های کلان بیمارستانی و مدیریتی، جلسات مستمری برای بررسی و صحت سنجی داده‌ها و مغایرت‌گیری با گزارشات HIS، روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت 8 الی10 در مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه واقع در طبقه هفتم کتابخانه مرکزی برگزار می‌گردد.

برگزاری جلسات هماهنگی اقدامات اجرایی برای موضوعات هوش مصنوعی در سالن جلسات مدیریت آمارو فناوری اطلاعات
برگزاری جلسات هفتگی هماهنگی اقدامات اجرایی در زمینه هوش مصنوعی

برگزاری جلسات هماهنگی اقدامات اجرایی برای موضوعات هوش مصنوعی در سالن جلسات مدیریت آمارو فناوری اطلاعات

جلسات هماهنگی اقدامات اجرایی در زمینه هوش مصنوعی در راستای گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه علوم پزشکی و بهبود خدمات درمانی و آموزشی از تاریخ 1403/02/05 روزهای چهارشنبه هرهفته از ساعت 9 الی 11 صبح در سالن جلسات مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌گردد.

جلسه نشست و هم‌اندیشی با کارشناسان فناوری اطلاعات
نشست هم‌اندیشی با کارشناسان فناوری اطلاعات معاونت‌ها، دانشکده‌ها، مراکز و شبکه‌های بهداشت

جلسه نشست و هم‌اندیشی با کارشناسان فناوری اطلاعات

جلسه نشست و هم‌اندیشی با کارشناسان فناوری اطلاعات معاونت‌ها، دانشکده‌ها، مراکز و شبکه‌های بهداشت در خصوص نیازمندی‌ها و اولویت‌های مراکز و مشارکت موثر ایشان در اهداف حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه در بازه زمانی 1402/12/26 تاریخ 1402/12/28 از ساعت 8 الی 15 در سالن جلسات طبقه هفتم مدیریت آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

جلسه آموزشی آنلاین برای ثبت اطلاعات کارانه پرستاری برای تبادل اطلاعات با سامانه کارآمد وزارت بهداشت روز یکشنبه مورخ 1402/09/12 از ساعت 10 لغایت 11:30 برگزار شد.
برگزاری جلسه آموزشی آنلاین ثبت اطلاعات کارانه پرستاری برای تبادل اطلاعات با سامانه کارآمد

جلسه آموزشی آنلاین برای ثبت اطلاعات کارانه پرستاری برای تبادل اطلاعات با سامانه کارآمد وزارت بهداشت روز یکشنبه مورخ 1402/09/12 از ساعت 10 لغایت 11:30 برگزار شد.

جلسه‌ آموزشی با عنوان ثبت اطلاعات کارانه پرستاری برای تبادل اطلاعات با سامانه کارآمد وزارت بهداشت روز یکشنبه مورخ1402/09/12 از ساعت 10 لغایت 11:30 به صورت آنلاین برگزار شد.

جلسه‌ای تحت عنوان رونمایی از سامانه هوشمند سلامت روان (سهر) روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 از ساعت 10 الی 11:30 برگزار شد.
جلسه رونمایی از سامانه هوشمند سلامت روان (سهر)

جلسه‌ای تحت عنوان رونمایی از سامانه هوشمند سلامت روان (سهر) روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 از ساعت 10 الی 11:30 برگزار شد.

جلسه‌ای تحت عنوان رونمایی از سامانه هوشمند سلامت روان (سهر) روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 از ساعت 10 الی 11:30 برای شناسایی دانشجویان پرخطر در سالن جلسات طبقه هفتم ستاد مرکزی برگزار شد .

رویداد ملی هوش مصنوعی و سلامت برگزار شد.
رویداد ملی هوش مصنوعی و سلامت برگزار شد.

رویداد ملی هوش مصنوعی و سلامت برگزار شد.

رویداد ملی هوش مصنوعی و سلامت، با حضور دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای ملی در سالن اجلاس سران در تاریخ 1402/08/24 از ساعت 8 الی 13 برگزار شد.

رویداد هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خود مراقبتی بیمار
رویداد هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خود مراقبتی بیمار

رویداد هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خود مراقبتی بیمار

رویداد هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خود مراقبتی بیمار در تاریخ 1402/08/17 از ساعت 13:30 الی 20 در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی برگزار شد.

رویداد دانشگاهی هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خودمراقبتی بیمار در 17 آبان ماه 1402
رویداد دانشگاهی هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خودمراقبتی بیمار در 17 آبان ماه 1402

رویداد دانشگاهی هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خودمراقبتی بیمار در 17 آبان ماه 1402

رویداد دانشگاهی هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خودمراقبتی بیمار در 17 آبان ماه 1402 از ساعت 13:30 الی 18 در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

Template settings