اخبار
آرشیو
فراخوان همکاری دانشگاه علوم پزشکی با بخش خصوصی
1401/10/09
فراخوان همکاری دانشگاه علوم پزشکی با بخش خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در نظر دارد برای بهبود ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند.
بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان شهیدفهمیده
1401/09/29
بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان شهیدفهمیده
بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان شهیدفهمیده در روز سه‌شنبه مورخ 1401/09/29صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.
حق فنی مطابق بخشنامه ابلاغی با نظر مدیریت محترم آمار و فناوری اطلاعات تایید شد
1401/09/28
حق فنی مطابق بخشنامه ابلاغی با نظر مدیریت محترم آمار و فناوری اطلاعات تایید شد
ارائه پیشنهادات و درخواست مساعدت پیرو بازدیدهای میدانی و رصد وضعیت زیرساختی و منابع انسانی حوزه فناوری اطلاعات در سطح واحدهای دانشگاه
بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان لولاگر
1401/09/27
بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان لولاگر
بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان لولاگر در روز یک‌شنبه مورخ 1401/09/27صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.
بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران
1401/09/26
بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران
بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران در روز چهار‌شنبه مورخ 1401/09/26صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.
آخرین اخبار
آرشیو
امنیت اطلاعات
محتوای آموزشی
تماس با ما
سامانه ها
Template settings