دستورالعمل‌ها و تعرفه‌های قراردادهای سامانه‌ها در سال 1402


موضوع شرح دستورالعمل دسترسی به مستندات
سامانه بایگانی و انتقال تصاویر پزشکی (PACS)

برای ایجاد وحدت رویه در رعایت الزامات فنی در راه‌اندازی، نگهداری و پشتیبانی از سامانه بایگانی و انتقال تصاویر پزشکی (PACS) مستقر در مراکز تابعه دانشگاه و فراهم‌ نمودن بستر تجمیع اطلاعات تصویربرداری، و همچنین ایجاد فضای رقابتی برای ارائه خدمات باکیفیت، دستورالعملی با مشارکت شرکتهای توسعه‌دهنده این سامانه‌ها با همکاری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و معاونت توسعه دانشگاه تدوین شده است که شامل چهار پیوست می‌باشد و توسط تمامی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران لازم‌الاجرا است

دستورالعمل الزامات انعقاد قرارداد با شرکتهای توسعه دهنده  سامانه بایگانی و انتقال تصاویر پزشکی (PACS) سال 1402

STR-IT-PACSSUPPORT-V1.1-1402.02.20.pdf

 

تعریف پروژه قرارداد استقرار و نگهداری سامانه بایگانی و انتقال تصاویر پزشکی (PACS)  

سال 1402

PRD-IT-PACSSUPPORT-V1.1-1402.02.20

 

فرمت پیشنویس قرارداد پشتیبانی مورد تایید دانشگاه   سال 1402

CO-IT-CONTRACT.PACS.SUPPORT-V1.0-1401.06.13.docx

 

ابلاغیه دستورالعمل الزامات انعقاد قرارداد با شرکت‌های توسعه دهنده سامانه‌های اطلاعاتی پکس(PACS) سال 1402

LET-INT-VCM-PACS-3459-1402.02.30.pdf

 

فهرست شرکت‌های فعال در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران که در مراحل تدوین دستورالعمل مشارکت داشته‌اند ، از اینجا قابل دسترس می‌باشد

 

برای دیدن دستورالعمل‌ها و تعرفه‌های قراردادهای سامانه ها در سال 1401 کلیک نمایید

 
Template settings