ردیف تاریخ برگزاری
موضوع آموزش مدرس شیوه برگزاری
لینک دسترسی مستندات
1 سه شنبه 22 شهریور 1401 نحوه ثبت خدمات و مراقبت‌های پرستاری در سامانه اطلاعاتی بیمارستانی کارشناس فنی شرکت رایاوران توسعه آنلاین لینک آموزش خدمات پرستاری  
2
چهارشنبه 30 شهریور 1401
آموزش کار با پنل مدیریت اسپریت پورتال
کارشناس فنی شرکت نیافام
آنلاین
لینک آموزش کار با پنل مدیریت اسپریت پورتال  
3
دوشنبه 05 دی ماه 1401 نحوه اعمال تعرفه حمایت ویژه از بیماران خاص در سیستم HIS
کارشناس فنی شرکت رایاوران توسعه آنلاین لینک نحوه اعمال تعرفه حمایت ویژه از بیماران خاص
 
4
دوشنبه 05 دی ماه 1401 نحوه تکمیل فرم الکترونیک مددکاری و اعمال در تخفیفات صندوق سیستمHIS
کارشناس فنی شرکت رایاوران توسعه  آنلاین   لینک نحوه تکمیل فرم الیکترونیک مددکاری
 
Template settings