سامانه های معاونت پژوهشی :

 
نام سامانه آدرس اینترنتی سامانه کاربرد سامانه ذینفعان
سامانه مجلات الکترونیکی دانشگاه https://journal.iums.ac.ir مجلات الکترونیکی اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان
سامانه منابع تحقیقات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران https://eprints.iums.ac.ir/eprints لیست و منابع تحقیقاتی و پژوهشی کتابخانه مرکزی  دانشگاه علوم پزشکی ایران اعضای هیات علمی، دانشجویان
سامانه طرح های پژوهشی (پژوهشیار) https://research.iums.ac.ir امور مرتبط با کارهای پژوهشی شامل ارسال پروپوزال، داوری،کارشناسی، عقد قرارداد تا خاتمه کار در این سامانه می باشد.و نیز فرایندهای دریافت و ثبت مقالات برگرفته شده از طرح پژوهشی ، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی شامل ثبت، بررسی ،تعیین مبلغ تشویقی مقاله و داوری مرتبط با ان در این سامانه انجام می شود.فرآیندهای مرتبط با گردش کار پایان نامه ها، رساله های دانشجویی نیز دراین سامانه ثبت می‌گردد. اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان
سامانه نرم افزار کتابخانه دیجیتال مرکزی آذرسا https://centrallib.iums.ac.ir برای یکپارچه کردن اطلاعات شامل فهرستنویسی  ، نمایه سازی و امکان استفاده از سرورz3950  برای فراخوانی اطلاعات و همچنین امکان تعریف گروهی عضویت دانشجویان جدیدوالورد و گرفتن گزارشات ، امانت ، رزور و تمدید و غیره اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان
سامانه ثبت نام الکترونیکی و اطلاع رسانی کارگاهها https://workshops.iums.ac.ir امور مرتبط با کارهای پژوهشی شامل ارسال پروپوزال، داوری،کارشناسی، عقد قرارداد تا خاتمه کار در این سامانه می باشد.و نیز فرایندهای دریافت و ثبت مقالات برگرفته شده از طرح پژوهشی ، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی شامل ثبت، بررسی ،تعیین مبلغ تشویقی مقاله و داوری مرتبط با ان در این سامانه انجام می شود.فرآیندهای مرتبط با گردش کار پایان نامه ها، رساله های دانشجویی نیز دراین سامانه ثبت می‌گردد. اعضای هیات علمی، دانشجویان
Template settings