لیست سامانه های معاونت توسعه:

 

نام سامانه آدرس اینترنتی سامانه کاربرد سامانه ذینفعان
امور پشتیبانی و رفاهی
سامانه اقامتی

https://eghamati.iums.ac.ir/

درخواست استفاده از مراکز اقامتی طرف قرارداد دانشگاه و درخواست وام

کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان
بیمه تکمیل درمان

https://bimeh.iums.ac.ir/Pages/View/Default.aspx

سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه ایران

کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی
تسهیلات https://eghamati.iums.ac.ir/Pages/View/Default.aspx   کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان
مهمانسراهای وزارت بهداشت https://mihmansara.behdasht.gov.ir/ درسامانه رزرو میهمانسراهای دانشگاه های علوم پزشکی ایران در فاز اول می‌توانید اقامتگاه‌ دانشگاه های مشهد،شوشتر،یزد،شیراز،شهرکرد،کرمانشاه، کرمان،لرستان،مازندران‌،نیشابور و صندوق رفاه دانشجویان(ساری) را بررسی و گزینه مناسب را انتخاب کنید. کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان

برنامه ریزی بودجه

سامانه سجاد http://sajad.behdasht.gov.ir/ehealth2/   اعضای هیات علمی
سامانه پایش امور سلامت و رفاه اجتماعی https://posr.mporg.ir/Pages/View/Default.aspx   دانشجویان
سامانه سام وب https://reportgdfa.behdasht.gov.ir/SDI/Logon.aspx?ReturnUrl=%2f   اعضای هیات علمی-دانشجویان
سامانه برنامه عملیاتی https://hop.behdasht.gov.ir/auth/login?ReturnUrl=%2F&AspxAutoDetectCookieSupport=1   اعضای هیات علمی-دانشجویان
مرکز بودجه و پایش عملکرد http://budget.mohme.gov.ir/main/   اعضای هیات علمی-دانشجویان
سامانه جامع بودجه https://budget.mporg.ir/   اعضای هیات علمی
منابع انسانی
سامانه نقل و انتقالات کارکنان https://transfer.behdasht.gov.ir/   اعضای هیات علمی-دانشجویان
سامانه برنامه ریزی منابع انسانی https://hris.behdasht.gov.ir/ApplicationPool6/Public/Login.aspx?dd=08   دانشجویان
سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان- https://pms.iums.ac.ir   اعضای هیات علمی-دانشجویان
سامانه نیروهای شرکتی http://hrcompany.behdasht.gov.ir/   اعضای هیات علمی-دانشجویان
سامانه ثبت نام متقاضیان طرح https://tarhplus.behdasht.gov.ir/Application/Jazb/PortalPlus/Default.aspx?dargah=tarh&Ctl=165687065651283075c07ca5f39e0bab58beae     
منابع فیزیکی
سامانه تشویق مقالات     کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان
فهرست مجلات نامعتبر https://research.iums.ac.ir   سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی و به منظور مدیریت فعالیت‌های پژو هشی و پایان نامه ها می‌باشد. کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان 
سیستم مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار) http://uaps.iums.ac.ir/   سامانه شناسایی عملکرد آکادمیک اعضای هیات علمی دانشگاه می‌باشد. با ورود به سامانه از طریق نام کاربری و رمز که قبلا توسط دانشگاه ایجاد شده است خودارزیابی هیات علمی بر اساس فعالیت ها انتخاب و تکمیل و ذخیره می‌گردد. کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان 
سیستم عملکرد آکادمیک (سامانه سعاد)     کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان 
سامانه ارزشیابی اساتید (سامانه ماد)
    کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان 
سیستم مدیریت آموزشی (سما) https://sama.iums.ac.ir   مجموعه سامانه‌های سما از زمانی که دانشجو در هر مقطعی وارد دانشگاه می‌شود تا زمان دانش‌آموختگی تمامی فعالیت‌ها و فرایندهای او را به طور کامل مدیریت می‌کنند. از ثبت‌نام آنلاین و پذیرش غیرحضوری و فرایند ارسال و تایید مدارک گرفته تا فرایندهای ثبت و تصویب پروپوزال و دفاع از پایان‌نامه و فرایند تسویه حساب و دانش‌آموختگی. کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان 
برنامه استراتژیک دانشگاه      کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان
مجلات معتبر جهت انتشار مقالات در موضوعات پزشکی     کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان 
کتابچه راهنمای اعضای هیات علمی      کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان
لیست اعضای هیات علمی     کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان 
سامانه جامع طبیب https://tabib.iums.ac.ir/   به منظور ارزشیابی اساتید و شامل برنامه کشیک استادها و برنامه های آموزش بالینی می باشد. کارکنان دانشگاه،اعضا هیئت علمی،دانشجویان 
تحول اداری
سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان   https://amoozeshkarkonan.iums.ac.ir/ نرم افزار جامع آموزش منابع انسانی و آموزش از راه دور  
مدیریت دانش https://km.behdasht.gov.ir/login?redirectPath=http://km.behdasht.gov.ir     
بانک اطلاعات مدیران نظام سلامت https://hmdb.behdasht.gov.ir/mdb/mdbgrish.aspx     
سامانه مهندسی مشاغل https://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/GRD/     
سامانه تجربه مدیریتی https://exm.behdasht.gov.ir/SES/SESEnList.aspx     
سامانه نظام پیشنهادات

http://suggestion.iums.ac.ir/Login.aspx

 
درج و پیگیری پبشنهادات کارکنان دانشگاه در راستای بهبود شرایط و رفع مشکلات  
       
       
       
       
       
       
Template settings