لیست سامانه های اطلاع رسانی دانشگاه :

 

نام سامانه آدرس اینترنتی سامانه کاربرد سامانه ذینفعان
پورتال خبری دانشگاه https://news.iums.ac.ir/ اطلاع رسانی  عمومی
پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران https://mefda.ir/service/universities/iran اطلاع رسانی  دانشجویان
       
       
Template settings