• 1401/09/28 - 11:08
  • - تعداد بازدید: 114
  • - تعداد بازدید کنندگان: 97
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

حق فنی مطابق بخشنامه ابلاغی با نظر مدیریت محترم آمار و فناوری اطلاعات تایید شد

ارائه پیشنهادات و درخواست مساعدت پیرو بازدیدهای میدانی و رصد وضعیت زیرساختی و منابع انسانی حوزه فناوری اطلاعات در سطح واحدهای دانشگاه

9097.mp3 حق فنی مطابق بخشنامه ابلاغی با نظر مدیریت محترم آمار و فناوری اطلاعات تایید شد

پیرو پیگیری های مستمر صورت گرفته و حضور سرکار خانم دکتر مهرشاد مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات در مراکز بیمارستانی برای رصد وضعیت زیرساختی و منابع انسانی حوزه فناوری اطلاعات، برخی مشکلات شناسایی شد که به منظور رفع آن مشکلات، پیشنهاداتی را به ریاست محترم دانشگاه ارائه دادند که با موافقت آن مقام محترم از تاریخ 1401/10/01، در مشاغل رسته فنی و مهندسی و مشاغل رسته فرابری داده‌ها برای کارکنان شاغل در حوزه فناوری اطلاعات تمامی واحدهای دانشگاه، حق فنی مطابق بخشنامه ابلاغی با نظر مدیریت محترم آمار و فناوری اطلاعات تایید شد. ضمنا درصد تخصیصی برای حق فنی تمامی نیروهای فنی شاغل در حوزه فناوری اطلاعات در سطح دانشگاه و مراکز تابعه با نظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه تعیین خواهد شد.

  • Newsgroup :
  • News code : 9097
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings