• 1401/09/08 - 09:37
  • - تعداد بازدید: 30
  • - تعداد بازدید کنندگان: 28
  • Study time: 1 دقیقه

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی فیروزگر در روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید. با توجه به نیاز مرکز، کارشناس رایاوران توسعه روز سه‌شنبه مورخ 1401/09/08 نیز برای رفع مشکلات سیستم HIS در مرکز حضور یافتند.

8708.mp3 بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

خانم دکتر مهرشاد، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه کارشناسان مرتبط حوزه‌های زیرساخت و سامانه‌های اطلاعات سلامت برای پیگیری نیازمندی‌های مراکز در روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 از ساعت 10 الی 15 از مرکز آموزشی درمانی فیروزگر بازدید بعمل آوردند. بازدید مذکور بر اساس چک‌لیست‌های تنظیم شده با محورهای آمار حوزه درمان و نیروی انسانی، وضعیت شبکه و زیرساخت سخت‌افزاری، وضعیت نیروی انسانی فناوری اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت به منظور رفع اشکالات احتمالی، ارتقاء نرم‌افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) و بررسی مشکلات موجود صورت گرفت. ضمن دیدار با مدیر عامل مرکز، آقای دکتر خالقیان، با مسئولین آمار و مدارک پزشکی، مسئول فناوری اطلاعات، کارشناسان فناوری اطلاعات، مسئول درآمد و مسئول فنی داروخانه مرکز نیز دیدار شد و مشکلات و چالش‌های ایشان دریافت و راهنمایی های لازم نیز برای رفع برخی مشکلات ارائه شد. در این بازدید کارشناس حوزه سامانه‌های اطلاعات سلامت دانشگاه به همراه کارشناس شرکت رایاوران توسعه درخواست‌های توسعه‌ای و خطاهای موجود در سیستم HIS را با مسئول فناوری اطلاعات مرکز بررسی نمودند و تعدادی از مشکلات در روز بازدید برطرف شد و درخواست‌های دیگر طی صورتجلسه در دستور کار شرکت رایاوران قرار گرفت. با توجه به نیاز مرکز، کارشناس رایاوران توسعه روز سه‌شنبه مورخ 1401/09/08 نیز برای رفع مشکلات سیستم HIS در مرکز حضور یافتند.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه ها,بیانیه
  • News code : 8708
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings