• 1401/09/22 - 08:17
  • - تعداد بازدید: 29
  • - تعداد بازدید کنندگان: 20
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر در روز سه‌شنبه مورخ 1401/09/22صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.

10120.mp3 بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

کارشناسان مرتبط حوزه‌های زیرساخت شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت برای پیگیری نیازمندی‌های مراکز در روز سه‌شنبه مورخ 1401/09/22از ساعت 10 الی 15 از بیمارستان شهدای هفتم تیر بازدید بعمل آوردند. بازدید مذکور بر اساس چک‌لیست‌های تنظیم شده با محورهای آمار حوزه درمان و نیروی انسانی، وضعیت شبکه و زیرساخت سخت‌افزاری، وضعیت نیروی انسانی فناوری اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت به منظور رفع اشکالات احتمالی، ارتقاء نرم‌افزارمدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) و بررسی مشکلات موجود صورت گرفت. در این بازدید کارشناس حوزه سامانه‌های اطلاعات سلامت دانشگاه به همراه کارشناس شرکت رایاوران توسعه درخواست‌های توسعه‌ای و خطاهای موجود در سیستم HIS را با کارشناسان واحد IT و درآمد بررسی نمودند و تعدادی از مشکلات در روز بازدید برطرف شد و درخواست‌های دیگر طی صورتجلسه در دست اقدام در شرکت رایاوران قرار گرفت. ضمن دیدار با مسئول و کارشناس فناوری اطلاعات و مسئول درآمد و کارشناس دارویی بیمارستان نیز دیدار شد و مشکلات و چالش‌های ایشان دریافت و راهنمایی های لازم نیز برای رفع برخی مشکلات ارائه شد.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه ها,بیانیه
  • News code : 10120
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings