• 1401/09/19 - 09:55
  • - تعداد بازدید: 60
  • - تعداد بازدید کنندگان: 55
  • Study time: 1 دقیقه

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان در روز شنبه مورخ 1401/09/19 صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.

8715.mp3 بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

خانم دکتر مهرشاد، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه کارشناسان مرتبط حوزه‌های زیرساخت و سامانه‌های اطلاعات سلامت برای پیگیری نیازمندی‌های مراکز در روز شنبه مورخ 1401/09/19 از ساعت 10 الی 15 از مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان بازدید بعمل آوردند. بازدید مذکور بر اساس چک‌لیست‌های تنظیم شده با محورهای آمار حوزه درمان و نیروی انسانی، وضعیت شبکه و زیرساخت سخت‌افزاری، وضعیت نیروی انسانی فناوری اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت به منظور رفع اشکالات احتمالی، ارتقاء نرم‌افزارمدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) و بررسی مشکلات موجود صورت گرفت. ضمن دیدار با مدیر اجرایی مرکز، آقای دکتر ابوترابی، با مسئول فناوری اطلاعات، کارشناسان فناوری اطلاعات، مسئول درآمد و مسئول فنی داروخانه مرکز نیز دیدار شد و مشکلات و چالش‌های ایشان دریافت و راهنمایی‌های لازم نیز برای رفع برخی مشکلات ارائه شد. در این بازدید کارشناس حوزه سامانه‌های اطلاعات سلامت دانشگاه به همراه کارشناس شرکت رایاوران توسعه درخواست‌های توسعه‌ای و خطاهای موجود در سیستم HIS را با مسئول فناوری اطلاعات مرکز بررسی نمودند و تعدادی از مشکلات در روز بازدید برطرف شد و درخواست‌های دیگر طی صورتجلسه در دستورکار شرکت رایاوران قرار گرفت.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه ها,بیانیه
  • News code : 8715
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings