• 1401/09/01 - 09:28
  • - تعداد بازدید: 35
  • - تعداد بازدید کنندگان: 32
  • Study time: 1 دقیقه

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) در روزهای سه‌شنبه مورخ 1401/09/01 و چهارشنبه مورخ 1401/09/02 صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.

8704.mp3 بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

خانم دکتر مهرشاد، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران در روز سه‌شنبه مورخ 1401/09/01 از ساعت 10 الی 12 از مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) بازدید بعمل آوردند. ایشان ضمن دیدار با مدیر عامل مرکز، آقای دکتر ریاحی و مدیر اجرایی مرکز، آقای دکتر رستم‌پور با مسئول و کارشناسان فناوری اطلاعات مرکز نیز دیدار نمودند و مشکلات و چالش‌های ایشان را دریافت و راهنمایی‌های لازم نیز برای رفع برخی مشکلات ارائه نمودند.

کارشناسان مرتبط حوزه‌های زیرساخت و سامانه‌های اطلاعات سلامت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات نیز برای پیگیری نیازمندی‌های مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02 از ساعت 09 الی 15 از مرکز پیشگفت بازدید بعمل آوردند. بازدید مذکور بر اساس چک‌لیست‌های تنظیم شده با محورهای آمار حوزه درمان و نیروی انسانی، وضعیت شبکه و زیرساخت سخت‌افزاری، وضعیت نیروی انسانی فناوری اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت به منظور رفع اشکالات احتمالی، ارتقاء نرم‌افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) و بررسی مشکلات موجود صورت گرفت. ضمن دیدار با مسئول فناوری اطلاعات مرکز با کارشناسان فناوری اطلاعات و مسئول درآمد مرکز نیز دیدار شد و مشکلات و چالش‌های ایشان دریافت و راهنمایی‌های لازم نیز برای رفع برخی مشکلات ارائه شد. در این بازدید کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه به همراه کارشناس شرکت رایاوران توسعه درخواست‌های توسعه‌ای و خطاهای موجود در سیستم HIS را با مسئول و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و مسئول درآمد مرکز بررسی نمودند و تعدادی از مشکلات در روز بازدید برطرف شد و درخواست‌های دیگر طی صورتجلسه در دستورکار شرکت رایاوران قرار گرفت.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه ها,بیانیه
  • News code : 8704
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings