• 1401/09/09 - 09:44
  • - تعداد بازدید: 28
  • - تعداد بازدید کنندگان: 27
  • Study time: 1 دقیقه

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان شهدای یافت آباد

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان شهدای یافت آباد در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.

8709.mp3 بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان شهدای یافت آباد

خانم دکتر مهرشاد، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه کارشناسان مرتبط حوزه‌های زیرساخت و سامانه‌های اطلاعات سلامت برای پیگیری نیازمندی‌های مراکز در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 از ساعت 10 الی 15 از بیمارستان شهدای یافت آباد بازدید بعمل آوردند. بازدید مذکور بر اساس چک‌لیست‌های تنظیم شده با محورهای آمار حوزه درمان و نیروی انسانی، وضعیت شبکه و زیرساخت سخت‌افزاری، وضعیت نیروی انسانی فناوری اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت به منظور رفع اشکالات احتمالی، ارتقاء نرم‌افزارمدیریت اطلاعات بیمارستانی(HIS) و بررسی مشکلات موجود صورت گرفت. در این بازدید کارشناس حوزه سامانه‌های اطلاعات سلامت دانشگاه به همراه کارشناس شرکت رایاوران توسعه درخواست‌های توسعه‌ای و خطاهای موجود در سیستم را با کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و مسئول درآمد بیمارستان بررسی نمودند و تعدادی از مشکلات در روز بازدید برطرف شد و درخواست‌های دیگر طی صورتجلسه در دستورکار شرکت رایاوران قرار گرفت. ضمن دیدار با معاون اجرائی بیمارستان، آقای کوچک زاده، با مسئولین آمار و مدارک پزشکی، کارشناسان فناوری اطلاعات، مسئول درآمد و مسئول مددکاری بیمارستان نیز دیدار شد و مشکلات و چالش‌های ایشان دریافت و راهنمایی های لازم نیز برای رفع برخی مشکلات ارائه شد.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه ها,بیانیه
  • News code : 8709
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings