• 1401/09/15 - 09:51
  • - تعداد بازدید: 40
  • - تعداد بازدید کنندگان: 39
  • Study time: 1 دقیقه

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) شهرستان رباط کریم

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان رباط کریم در روز سه‌شنبه مورخ 1401/09/15 صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید. با توجه به بازدیدهای جامع عملکردی دانشگاه در این تاریخ از بیمارستان، همزمان موارد مربوط به بازدید جامع عملکردی نیز در چک‌لیست‌های نظارتی بازدید از بیمارستان مدنظر قرار گرفت.

8713.mp3 بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) شهرستان رباط کریم

کارشناسان مرتبط حوزه‌های زیرساخت و سامانه‌های اطلاعاتی سلامت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات برای پیگیری نیازمندی‌های مراکز در روز سه‌شنبه مورخ 1401/09/15 از ساعت 10 الی 15 از بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان رباط کریم بازدید بعمل آوردند. بازدید مذکور بر اساس چک‌لیست‌های تنظیم شده با محورهای آمار حوزه درمان و نیروی انسانی، وضعیت شبکه و زیرساخت سخت‌افزاری، وضعیت نیروی انسانی فناوری اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت به منظور رفع اشکالات احتمالی، ارتقاء نرم‌افزارمدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) و بررسی مشکلات موجود صورت گرفت. در این بازدید کارشناس حوزه سامانه‌های اطلاعات سلامت دانشگاه به همراه کارشناس شرکت رایاوران توسعه درخواست‌های توسعه‌ای و خطاهای موجود در سیستم HIS را با کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و مسئول درآمد بیمارستان بررسی نمودند و تعدادی از مشکلات در روز بازدید برطرف شد و درخواست‌های دیگر طی صورتجلسه در دستورکار شرکت رایاوران قرار گرفت. ضمن دیدار با مدیرعامل بیمارستان، آقای دکتر کمالی، با مسئول و کارشناس فناوری اطلاعات، مسئول درآمد و کارشناس دارویی بیمارستان نیز دیدار شد و مشکلات و چالش‌های ایشان دریافت و راهنمایی های لازم نیز برای رفع برخی مشکلات ارائه شد.

همچنین با توجه به بازدیدهای جامع عملکردی دانشگاه در این تاریخ از بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س)، زمانبندی قبلی برای بازدید این بیمارستان، به زمان بازدید جامع عملکردی تغییر یافت و همزمان موارد مربوط به بازدید جامع عملکردی در چک‌لیست‌های نظارتی بازدید از بیمارستان مدنظر قرار گرفت.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه ها,بیانیه
  • News code : 8713
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings