• 1401/08/24 - 11:13
  • - تعداد بازدید: 18
  • - تعداد بازدید کنندگان: 18
  • Study time: 1 دقیقه

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان امام حسین(ع)

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان امام حسین(ع) در روز سه‌شنبه مورخ 1401/08/24صورت گرفت.

10148.mp3 بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان امام حسین(ع)

کارشناسان مرتبط حوزه‌های زیرساخت شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت به همراه تیم مدیریتی بازرسی دانشگاه، برای پیگیری نیازمندی‌های مراکز در روز سه‌شنبه مورخ 1401/08/24از ساعت 10 الی 14 از بیمارستان امام حسین(ع) بازدید بعمل آوردند. بازدید مذکور بر اساس چک‌لیست‌های تنظیم شده با محورهای آمار حوزه درمان و نیروی انسانی، وضعیت شبکه و زیرساخت سخت‌افزاری، وضعیت نیروی انسانی فناوری اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت به منظور رفع اشکالات احتمالی، ارتقاء نرم‌افزارمدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) و بررسی مشکلات موجود صورت گرفت. ضمن دیدار با مدیرعامل بیمارستان، آقای دکتر مطلب نژاد و معاون اجرایی بیمارستان، آقای حمدی پور و مسئول فناوری اطلاعات و مسئول درآمد بیمارستان نیز دیدار شد و مشکلات و چالش‌های ایشان دریافت و راهنمایی های لازم نیز برای رفع برخی مشکلات ارائه شد.

همچنین کارشناس شرکت رایاوران توسعه در تاریخ 03/10/1401 نیز در مرکز حضور یافته و درخواست‌های توسعه‌ای و خطاهای موجود در سیستم HIS را با کارشناس واحد IT و درآمد بیمارستان بررسی نمودند و تعدادی از مشکلات در روز بازدید برطرف شد و درخواست‌های دیگر طی صورتجلسه در دست اقدام در شرکت رایاوران قرار گرفت.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه ها,بیانیه
  • News code : 10148
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings