• 1401/08/15 - 11:17
  • - تعداد بازدید: 120
  • - تعداد بازدید کنندگان: 88
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار

از وضع موجود زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار روز چهارشنبه مورخ 4 آبان 1401 بازدید صورت گرفت.

7093.mp3 بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار

خانم دکتر مهرشاد، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه کارشناسان مرتبط حوزه‌های زیرساخت و نرم‌افزار برای پیگیری نیازمندی‌های مراکز در روز چهارشنبه مورخ 1401/08/04 از ساعت 14 الی 15:30 از بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار بازدید بعمل آوردند. بازدید مذکور بر اساس چک‌لیست‌های تنظیم شده با محورهای آمار حوزه درمان و نیروی انسانی، وضعیت شبکه و زیرساخت سخت‌افزاری، وضعیت نیروی انسانی فناوری اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت به منظور رفع اشکالات احتمالی، ارتقاء نرم‌افزارمدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) و بررسی مشکلات موجود صورت گرفت. بدین منظور از واحد سایت و اتاق سرور بازدید و با مسئول و کارشناسان فناوری اطلاعات بیمارستان دیدار شد و مشکلات و چالش‌های ایشان دریافت و راهنمایی های لازم نیز برای رفع برخی مشکلات ارائه گردید.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه ها,بیانیه
  • News code : 7093
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings