لیست اخبار صفحه :1
اعلام  نتایج ارزیابی زیرسایت‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1401
گزارش ارزیابی زیرسایت‌های تحت پوشش دانشگاه ایران سال1401

اعلام نتایج ارزیابی زیرسایت‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1401

با توجه به اهمیت زیرسایت‌های دانشگاه و تاثیر آن در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و به منظور بهره‌برداری اصولی از این بستر در اطلاع‌رسانی و آموزش، گزارشی از ارزیابی زیرسایت‌های تحت پوشش دانشگاه ایران برای ارتقاء کیفیت آنها انجام و گزارش آن منتشر شد.

برگزاری جلسه در خصوص  بررسی وضعیت  پیاده‌سازی سامانه تبادل اطلاعات با سرویس جامع نوبت‌دهی الکترونیکی مبتنی بر بستر API دیتاس وزارت بهداشت، در تاریخ 1401/12/21 به صورت آنلاین
برگزاری جلسه در خصوص بررسی وضعیت پیاده‌سازی سرویس تبادل اطلاعات با سامانه جامع نوبت‌دهی الکترونیکی مبتنی بر بستر API دیتاس وزارت

برگزاری جلسه در خصوص بررسی وضعیت پیاده‌سازی سامانه تبادل اطلاعات با سرویس جامع نوبت‌دهی الکترونیکی مبتنی بر بستر API دیتاس وزارت بهداشت، در تاریخ 1401/12/21 به صورت آنلاین

جلسه ای در خصوص سرویس تبادل اطلاعات با سامانه جامع نوبت دهی الکترونیکی مبتنی بر بستر API دیتاس وزارت بهداشت ، در تاریخ 1401/12/21 به صورت آنلاین با کارشناسان فناوری اطلاعات بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی برگزار شد.

سمینار یک روزه با عنوان چالش‌های نسخه الکترونیک شامل پنل تخصصی و همینطور کارگاه‌های آموزشی مرتبط با کنگره سلامت هوشمند ایران با محوریت مدیریت هوشمند تجهیزات و طراحی بیمارستانی برگزار شد.
برگزای سمینار یک روزه چالش‌های نسخه الکترونیک شامل پنل تخصصی و کارگاه‌های آموزشی

سمینار یک روزه با عنوان چالش‌های نسخه الکترونیک شامل پنل تخصصی و همینطور کارگاه‌های آموزشی مرتبط با کنگره سلامت هوشمند ایران با محوریت مدیریت هوشمند تجهیزات و طراحی بیمارستانی برگزار شد.

سمینار یک روزه با عنوان چالش‌های نسخه الکترونیک شامل پنل تخصصی و همینطور کارگاه‌های آموزشی مرتبط با کنگره سلامت هوشمند ایران با محوریت مدیریت هوشمند تجهیزات و طراحی بیمارستانی در تاریخ 1401/11/27 از ساعت 8:30 الی 12 در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی این دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS)به منشی ها
برگزاری کارگاه‌های آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) به منشی ها

برگزاری کارگاه‌های آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS)به منشی ها

به منظور بهبود عملکرد منشی‌های بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارگاه‌های آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) و دستورالعمل‌های حوزه سلامت وزارت بهداشت در تاریخ‌های 1401/11/25 و 1401/11/26و 1401/12/01 و 1401/12/02 در سالن اصلی آمفی تئاتر مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد از ساعت 8:30 لغایت 16 برگزار گردید.

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان شهیدفهمیده

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان شهیدفهمیده

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان شهیدفهمیده در روز سه‌شنبه مورخ 1401/09/29صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان لولاگر

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان لولاگر

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان لولاگر در روز یک‌شنبه مورخ 1401/09/27صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران در روز چهار‌شنبه مورخ 1401/09/26صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار در روز چهار‌شنبه مورخ 1401/09/23صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

بازدید از وضع موجود زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

بازدید از وضعیت زیرساخت‌های شبکه و سامانه‌های اطلاعات سلامت مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر در روز سه‌شنبه مورخ 1401/09/22صورت گرفت و درخواست‌های توسعه و خطاهای سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی بررسی گردید.

Template settings